Au voie angajatorii sa supravegheze video salariatii in timpul serviciului?

Conform reglementărilor în materie, salariații nu pot fi supravegheați video în birourile în care aceștia își desfășoară activitatea în mod obișnuit, însă dispozitivele video pot fi instalate în alte locuri, cum ar fi intrarea în incinta fabricilor. Cei care încalcă aceste reguli, riscă amenzi de până la 25.000 lei.

Încă de acum 5 ani, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a stabilit prin Decizia nr. 52/2012 toate detaliile privitoare la folosirea camerelor video în scopuri de supraveghere.

Așa cum spune Decizia anterior-menționată, imaginile cu persoanele filmate sunt considerate date cu caracter personal, cu toate că nu sunt asociate cu datele de identitate ale acestora. Textul este aplicabil și dacă conținutul video nu conține imaginea persoanei filmate, însă conține informații care pot conduce la identificarea acesteia.

Cu excepțiile prevăzute de lege ori avizul de la ANSPDCP, supravegherea video nu este permisă în interiorul birourilor în care lucrează angajații, sens în care redăm după cum urmează:

„Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video este permisă pentru îndeplinirea unor obligații legale exprese sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora”, conform Deciziei în discuție.

Inclusiv instanța a statuat, așa cum au invocat avocații specializați în litigii de muncă, că supravegherea tehnică cu mijloace video a angajaților în birouri este contrară legii, atât timp cât nu s-a efectuat o analiză referitoare la necesitatea și proporționalitatea măsurii. Aceasta mai precizează că o parte dintre angajatorii ce au calitate în proces nu au depus diligențele necesare în vederea identificării unei măsuri alternative care să aibă un impact mai mic asupra vieții private a salariaților.

În continuare, instanța a reținut că nu a fost realizată informarea directă, într-o manieră completă și clară a salariaților, strict sub aspectul acestor prelucrări, iar aceștia nu au fost consultați anterior în mod direct și explicit, ceea ce a condus la concluzia că angajatorul a acționat în afara legislației în materie (națională și internațională).

Concret, supravegherea video în birou a fost considerată de către completul de judecată ca o măsură disproporționată, încălcându-se, în principal, dreptul la viața privată.

Cu toate acestea, supravegherea video poate fi efectuată pentru asigurarea pazei si protecției. În acest sens, Decizia ANSPDCP nr. 52/2012, prevede că supravegherea video poate fi folosită pentru a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, dar și a împrejmuirilor acestora. Pe același principiu, supravegherea poate avea ca scop prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor.

Într-o altă ordine de idei, camerele video trebuie să fie vizibile și marcate corespunzător, supravegherea în locurile precum grupul sanitar fiind strict interzisă.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cei care prelucrează ilegal date cu caracter personal riscă să fie amendați cu sume cuprinse între 1.000 si 25.000 de lei. Prin prelucrare ilegală a datelor anterior-indicate se înțelege inclusiv supravegherea video în incinta birourilor unde angajații își desfășoară în mod preponderent activitatea de serviciu.

Conchizând, conform reglementărilor în vigoare, de altfel, menționate în cuprinsul prezentului articol, salariații nu pot fi supravegheați video în birourile în care aceștia își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Dacă considerați că drepturile vă sunt încălcate prin amplasarea unor dispozitive tehnice în birou ori în locuri de natură a aduce atingere dreptului la viața privată, un avocat bun vă poate ajuta în demararea tuturor demersurilor necesare.